Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Terwijl de afgelopen maanden de wereld op z’n kop stond, werden we ook gedwongen terug te blikken op 2019. Het mooie is dat je onder druk ziet waar je écht van bent. In 2019 waren we al begonnen met het herijken van onze werkzaamheden, waardoor we nu snelle slagen konden maken. 

  • De inwoner van Ede als vertrekpunt

Malkander ontwikkelt zich naar een organisatie waarin het primair proces op de voorgrond staat. De inwoner is het vertrekpunt voor ons handelen. De teams in de wijken ontwikkelen zich naar zelforganiserende teams die zelfstandig professionele keuzes maken in de ondersteuning van de inwoners. Tegelijkertijd richten we de organisatie dusdanig in dat bedrijfsvoering effectief en efficiënt is voor goede sturing en verantwoording.

  • Breed pallet aan sociale ondersteuning

De werkzaamheden van Malkander zijn nauw verbonden met de ontwikkelopgaven van de gemeente Ede. Malkander biedt een breed pallet aan sociale ondersteuning. Enerzijds dicht op inwoners, individueel, soms aan groepen. Anderzijds heeft zij een verbindende rol om vragen van inwoners te koppelen aan andere organisatie of aan vrijwilligers. Ons professionele netwerk is enorm. Het informele netwerk bestaat uit 300 vrijwilligers die aan Malkander zijn verbonden en indirect ondersteunen wij vrijwilligers van andere organisaties door middel van scholing en verbindende activiteiten.

  • Met elkaar, voor elkaar

Onze verbindingen zijn breed en vertakt. Tegelijkertijd ligt daarin ook de uitdaging van afbakening. Onze capaciteit is beperkt en ons werk willen we kwalitatief goed blijven doen. Ik heb grote waardering voor de medewerkers van Malkander die zich volop ontwikkelen en mede bouwen aan een transparante organisatie en dat combineren met alle ondersteuning in de wijken en projecten realiseren.


Met elkaar, voor elkaar blijven we uitdragen. Zowel in ons team, als in de wijken.
Ik wens u veel leesplezier.


Maudy Hylkema,
Bestuurder a.i.