Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: Koersplan Malkander-Man met verrekijker

Atlas van Malkander

Vol trots presenteren we onze ‘Atlas van Malkander’. 

Met inwoners, vrijwilligers, netwerkpartners en collega's zijn we in gesprek gegaan om een richting voor de toekomst te bepalen. Aan bod kwamen thema’s als mentaal gezond, kansrijk opgroeien, vitaal ouder worden en bestaanszekerheid. Malkander werkt met inwoners en netwerkpartners aan sterke gemeenschappen en buurten. Deze bieden een belangrijke oplossing voor meerdere grote vraagstukken zoals die in de zorg, eenzaamheid, bestaanszekerheid en de verharding in de samenleving. Samen wordt gewerkt aan het mooist mogelijke Ede. Met elkaar, voor elkaar.

Bekijk en lees onze richting van de toekomst via de Atlas van Malkander

 

Onze missie

Malkander werkt mee aan een positieve samenleving waarin inwoners van de gemeente Ede naar vermogen hun eigen leven sturen en elkaar helpen. We werken preventief en proactief door signalen op te vangen en daarop te anticiperen. Malkander ondersteunt, verbindt en versterkt en mensen en groepen mensen in de gemeente Ede zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Wij kennen de inwoners, wij zijn dichtbij en verbindend. Solidair en moedig gaan we aan de slag met vragen, signalen en ontwikkelingen in de samenleving. En bovenal zijn we nieuwsgierig naar mooie verhalen, vruchtbare verbindingen, nieuwe mogelijkheden en alle denkbare kansen die meebouwen aan een positieve en inclusieve samenleving. 

 

Onze visie

“Een wijk is te groot voor een individu. Je hebt je straat of je buurt. Ieder zal daar een eigen grens in voelen. Mensen willen vaak best iets doen voor hun buren. 

Een gemeenschap is een groep mensen die zich vormt. Een voetbalvereniging, een sportclub, een kerkelijk genootschap. Die beide groepen versterken wij als Malkander waar nodig.”  

Onze droom is dat alle inwoners in de gemeente Ede zich thuis voelen en tot hun recht komen in hun eigen buurt. Samen met inwoners en netwerkpartners werken we aan het versterken van gemeenschappen en buurten met krachtige professionals.” 

Onze uitgangspunten

Inwoners voelen zich prettig, veilig en van waarde in een samenleving waaraan ze zelf kunnen bijdragen. Waarin ze iets voor een ander kunnen betekenen en waar naar elkaar wordt omgezien. 

Onze medewerkers denken en doen met de inwoner mee. Soms lukt het inwoners niet om zelf antwoorden en oplossingen te vinden op de vragen die ze hebben of om aansluiting te vinden in de buurt. Wij haken aan, ondersteunen waar nodig en kijken naar mogelijkheden dichtbij en in de buurt. Samen met jou werken we aan het mooist mogelijke Ede. Met elkaar, voor elkaar! 

 • Onze medewerkers denken en doen met de inwoner mee. We werken met alle inwoners van de gemeente Ede, ongeacht afkomst, religie, gender, huidskleur handicap, identiteit, leefstijl. Iedereen kan meedoen en bijdragen.   
 • We zijn onafhankelijk en werken vanuit onze kernwaarden.   
 • We gaan uit van ‘met elkaar en voor elkaar’, zodat inwoners er voor elkaar kunnen zijn. Samen kom je verder!    
 • We verbinden niet alleen mensen met elkaar, ook organisaties. We willen hierin een betekenisvolle partner zijn.  
 • We innoveren, werken mee aan domein overstijgende initiatieven en waar het kan benutten we digitale mogelijkheden.  
 • We zetten in op een duurzame samenleving met onze diensten en in onze bedrijfsvoering.  
 • Soms lukt het mensen (tijdelijk) niet om grip op hun leven te hebben. Dan bieden de medewerkers van Malkander ondersteuning voor kortere of langere tijd. 
 • De energie van inwoners en de buurt benutten we optimaal.  

 

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 • Dichtbij 
 • Verbindend 
 • Gelijkwaardig 
 • Nieuwsgierig