Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Wettelijke regelingen vanuit de werkgever

Onderstaande informatie is afkomstig van de bron www.werkenmantelzorg.nl

Calamiteitenverlof

Als u een keer onverwachts naar huis moet omdat uw kind plotseling ziek wordt of als een van uw ouders acuut naar het ziekenhuis moet, dan kunt u calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof kunt u gebruiken om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. U kunt het calamiteitenverlof opnemen na overleg met uw werkgever, deze kan een redelijk verzoek niet weigeren. Uw salaris wordt tijdens het verlof doorbetaald, tenzij dit in uw cao anders is bepaald.

“Toen ik gebeld werd dat mijn vader een hartinfarct had, ben ik meteen van mijn werk naar het ziekenhuis gereden.”

Kortdurend zorgverlof

Als u ineens voor uw naaste moet zorgen en u veel moet regelen, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Maar ook als de zorg steeds intensiever wordt en het u even te veel wordt. U kunt dit verlof opnemen na overleg met uw werkgever. Het aantal uren is twee keer uw arbeidsduur per week. Werkt u bijvoorbeeld 24 uur per week dan mag u 48 uur verlof opnemen. In overleg met uw werkgever spreekt u af hoe u deze verlofuren opneemt.

Als alleenstaande werkende ouder kwam ik er niet aan toe om logeeropvang voor mijn dochter te regelen, ik zag enorm op tegen het uitzoekwerk en het geregel. Dankzij het opnemen van zorgverlof heb ik eindelijk de rust gehad om dit te regelen.”

Langdurend zorgverlof

Als u langere tijd voor een naaste moet zorgen, kunt u langdurend zorgverlof opnemen. Per 12 maanden heeft u recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat u per week werkt. In overleg met uw werkgever kunt u de verlofuren spreiden. Uw werkgever hoeft u geen salaris door te betalen bij langdurig zorgverlof. In de cao kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt.

“In de laatste levensfase van mijn partner heb ik in overleg met mijn werkgever langdurig zorgverlof opgenomen. Ik ben heel blij dat ik dit zo heb kunnen regelen.”

Onbetaald verlof

In overleg met uw werkgever kunt u extra – onbetaalde – verlofdagen opnemen. Onbetaald verlof is geen recht. In uw cao kunnen er wel regels over opgenomen zijn. Maar in het algemeen geldt dat het een afstemming tussen u en uw werkgever is. Uw werkgever moet uw aanvraag eerst goedkeuren, maar kan het verzoek ook weigeren als uw vakantiedagen bijvoorbeeld slecht uitkomen.

U kunt onbetaald verlof ook in deeltijd opnemen. U werkt dan een bepaalde periode minder uren. Neemt u uw onbetaald verlof in deeltijd op, dan krijgt u alleen geld (loon of uitkering) over het aantal uren dat u werkt. Het opnemen van onbetaald verlof heeft verschillende gevolgen. Neem deze gevolgen goed in overweging, voordat u besluit om onbetaald verlof aan te vragen. Voor meer informatie bekijk deze link

“Om samen met mijn vader voor mijn zieke moeder te kunnen zorgen heb ik onbetaald verlof opgenomen.”

Wet Flexibel Werken

De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat u het recht heeft om hierom te vragen bij u werkgever. Uw werkgever kan dit echter wel weigeren. Voor meer informatie bekijk deze link

Deze wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.

Overige wetgeving

Heeft de persoon voor wie u zorgt professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan krijgen jullie te maken met verschillende wetten. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Voor meer informatie, bekijk deze link