Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
defs> Door goede samenwerking met professionals om me heen, ervaar ik meer rust als mantelzorger. defs>

Mantelzorg

 • Wanneer ben je mantelzorger?
 • Kan ik een mantelzorg vergoeding aanvragen?
 • Ik zoek hulp bij het zorgen voor mijn partner

Hulp bij mantelzorg

U bent een mantelzorger. U zorgt voor iemand uit uw gezin, familie of omgeving. Dat vindt u heel normaal. En tegelijk geeft het ook veel drukte en zorgen. Wij helpen mantelzorgers. Bij Malkander geven wij u de informatie die u nodig heeft. Met handige tips en ideeën helpen we u. Neem vrijblijvend contact met ons op!

U kunt bij ons terecht voor:

Bekijk het filmpje waarin verteld wordt wat Mantelzorg Malkander voor u kan betekenen.

Neem contact op

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle zorg die u geeft aan iemand die u goed kent, omdat diegene uw hulp nodig heeft. Hiervoor krijgt u niet betaald en u doet het (vaak) heel vanzelfsprekend.

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is de hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft.

Wanneer bent u een mantelzorger?

U bent mantelzorger als u:

 • zorg biedt aan iemand die u al goed kende voordat hij/zij zorg nodig had. Denk aan familie, vrienden, buren;
 • voor langere tijd ongeveer 8 uur (of meer) per week zorgt;
 • zorgt zonder hiervoor betaald te krijgen (een vergoeding vanuit PGB of mantelzorgwaardering is geen betaling);
 • professionele zorg regelt en u de contactpersoon bent van verpleging/begeleiding

U bent geen mantelzorger:

 • als u voor een patiënt zorgt omdat u vrijwilliger bent bij een organisatie/instelling;
 • als u vanuit je professie/werk zorg biedt aan iemand;
 • als u betaald krijgt voor de zorg die u geeft.

Bent u mantelzorger?

Wilt u weten of mantelzorger bent? Doe de Mantelzorgtest.

Geef antwoord op onderstaande vragen, dan weet u of u een mantelzorger bent!

1. Zorgt u voor iemand, met een ziekte of een beperking, waar u een persoonlijke relatie mee heeft?

 Ja / Nee

2. Bestaat deze zorg uit meerder uren per week en is deze zorg langdurig?

 Ja / Nee

3. Is de zorg die u besteed onbetaald?

Ja / Nee

Heeft u vraag 2 en 3 met 'Ja' beantwoord, dan bent u een mantelzorger.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerswerk

Mantelzorg komt op uw pad, voor vrijwilligerswerk kiest u.

Mantelzorg komt op je pad

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: u bent mantelzorger, u wordt mantelzorger of u (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Als zij als vrijwilliger starten, is er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen.

Mantelzorg is dus geen vrijwilligerswerk

Mantelzorg doet u, omdat u een relatie met iemand hebt. Denk aan uw partner die ziek wordt, of uw kind die een beperking heeft, of uw ouders die ouder worden. U houdt van ze, dus voelt het heel logisch om voor ze te zorgen, ook al komt het niet uit, of is het soms pittig in combinatie met uw werk of andere zorgtaken.

Er is geen opleiding voor mantelzorger

U schrijft zich dus niet ergens in als mantelzorger. U volgt geen cursus van te voren of heeft een diploma. Het is (opeens) nodig. En omdat u de naaste van die persoon bent, doet u uw best om zo goed mogelijk voor diegene te zorgen. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan:

 • praktische zaken regelen (administratie, financiën, boodschappen, huishouden, vervoer, klussen)
 • emotionele hulp (begeleiden bij dagelijkse structuur houden, actief blijven, de ander begrenzen)
 • fysieke zorg bieden (helpen bij wassen, aankleden, naar toilet gaan, eten maken/geven)
 • medische zorg bieden (medicatie toedienen, verplegen).
Een dame pakt de arm van een meneer

Wat voor mantelzorger ben ik?

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die thuis een verzorgende rol hebben voor een familielid met een beperking of die chronisch ziek is. Meestal zorgen zij voor ouders, een broer of zus. Jonge mantelzorgers maken zich ongerust over hun naaste omdat ze niet kunnen overzien wat er precies gebeurd. Ook voelen jonge mantelzorgers zich vaak alleen omdat ze er met vrienden niet over kunnen praten.

Werkende mantelzorgers

Werken mantelzorgers zorgen voor hun ouders of een broer of zus die wat ouder is. Werkende mantelzorgers kunnen ook een partner hebben die ziek is, of een ziek of gehandicapt kind. Werkende mantelzorgers zijn ongeveer 30-60 jaar. Zij hebben een eigen gezin, een baan en proberen veel ballen in de lucht te houden. Een burn out ligt op de loer.

Oudere mantelzorgers

Oudere mantelzorgers zijn 65 plussers die zorgen voor een naaste, vaak een partner. Die partner kan nog thuiswonen, maar ook al opgenomen zijn in een instelling. Als oudere mantelzorgers hun zorgen niet delen, en om hulp vragen aan hun omgeving, kan er eenzaamheid ontstaan.

Herkent u zich in één van deze mensen? Wij helpen u graag.

Neem contact op