Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: Foto buurtbemiddeling
Jan, Gea (rechts) en sociaal werker Elly van Neerbos: buurtbemiddeling Malkander geeft rust in de tent!

Buurtbemiddeling: 'vaak ruzie om een kleinigheid'

Geplaatst op 6 juni

Getrainde vrijwilliger is strikt neutraal

Elk jaar komen de buurtbemiddelaars van welzijnsorganisatie Malkander ongeveer honderd keer in actie. In tweetallen helpen zij inwoners die met elkaar in conflict zijn om de kou uit de lucht te halen en in overleg een acceptabele oplossing te vinden.

Aanleiding burenruzie

De aanleiding voor een burenruzie is heel divers. Een radio die te vaak te hard staat, een hond die maar blijft blaffen of een schutting die toch iets hoger uitvalt dan men had verwacht. Mensen reageren soms direct of pas later, als de irritatie oploopt. Zo kan er een flink conflict ontstaan. Sociaal werker en coördinator buurtbemiddeling Elly van Neerbos: “Als inwoners van Ede googelen op ‘ruzie met de buren’ komen ze vaak direct bij Malkander uit. Anderen vragen hulp aan de politie, woonstede, de gemeente of een rechtsbijstandsverzekering. Deze instanties verwijzen de mensen dan regelmatig door
naar onze buurtbemiddeling.”

Praten door de brievenbus

Buurtbemiddelaar Jan: “We gaan altijd in wisselende duo’s in gesprek met de inwoners. Eerst met de aanvrager. Daarna proberen we zo snel mogelijk contact te leggen met de betreffende buren. Dat is niet altijd makkelijk. Soms leggen we via de brievenbus uit waarvoor we komen en dat we sowieso geen partij kiezen. En in de meeste gevallen wil men heel graag ook hun kant van het verhaal vertellen.”

Rust in de tent

Mensen zijn vaak blij dat er aandacht is voor hun conflict. Dan volgt een gesprek met alle betrokkenen. Buurtbemiddelaar Gea: “Er is vaak al lange tijd geen normaal contact meer geweest. Wij zorgen altijd dat iedereen zijn of haar zegje kan doen. En je ziet de lucht meteen opklaren als men elkaar in de ogen kijkt en naar elkaar luistert. En: wij bedenken de oplossing niet, dat doen de mensen zelf. ” Na dit gesprek worden er afspraken gemaakt hoe verder te gaan.  Jan: “In driekwart van de gevallen is men, ondanks dat er soms harde woorden vallen, heel opgelucht. Dan volgen er soms excuses over en weer. En regelmatig geeft men via een handdruk te kennen als normale buren verder te willen. Mét het voornemen eventuele volgende irritaties rustig met elkaar te bespreken. Als de conclusie is dat de ruzie is uitgepraat, maar dat men verder geen contact wil, is dat ook goed. Als er maar rust komt.“

Training en ervaring

Er zijn gemiddeld twintig vrijwillige buurtbemiddelaars actief. Sommigen hebben ervaring met mediation, maar dat is geen voorwaarde om bij Malkander aan de slag te gaan. Iedereen krijgt vooraf een uitgebreide training. Ook volgt er regelmatig bijscholing, o.a. via de CHE. Een paar keer per jaar wisselen de buurtbemiddelaars tijdens intervisie hun ervaringen uit.

Gea en Jan bemiddelen al vele jaren: “We merken dat snelle doorverwijzing door instanties de kans op succes vergroot. Na zes weken bellen we nog een keer of alles naar wens is gegaan en ronden de bemiddeling af. Omdat de mensen zélf de oplossing bepalen geeft een goede afloop alle betrokkenen positieve energie, ons ook. Soms krijgen we lieve appjes over hoe blij men met ons is. Ook daardoor doen we dit werk al vele jaren met heel veel plezier.” Als de bemiddeling onverhoopt niet slaagt kan men alsnog de gemeente, Woonstede of de politie inschakelen of uiteindelijk een beroep doen op de rechter. 

Meer weten over buurtbemiddeling? Kijk voor meer informatie op www.malkander-ede.nl of bel 0318 208080.