Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Jaarverslag Malkander 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar.

Malkander wilde met haar jaarplan zich richten op aanscherpen van haar dienstverlening en de borging van de kwaliteit. Daarnaast wilden we ons richten op verbetering van de bedrijfsvoering. In maart stond de wereld op zijn kop, het Covid-virus beïnvloedde alles en iedereen.

Voor Malkander betekende dit ook grote uitdaging: hoe kunnen we ons werk blijven doen? En hoe kunnen we er toch zijn voor de inwoners? En wat kunnen wij voor hen betekenen? Malkander is op allerlei manieren haar dienstverlening gaan aanpassen. Sommige diensten zijn verbreed of uitgebreid, sommigen gestopt. Moeilijk waren daarbij de continu wijzigende maatregelen. Malkander had een grote voorsprong met haar ICT, in 2019 hadden wij hard- en software geactualiseerd. Met de nieuwe laptop kon iedereen het werk blijven doen. Het digitaal overleggen waren wij snel heel goed in. Verbinding met inwoners heeft gelukkig vaak op nieuwe manieren vorm gekregen. Ook de samenwerking met collega organisaties heeft in nieuwe vorm zich goed neergezet en daarmee dienstbaar gemaakt voor onder andere informele zorg. Eén toegangspoort en één duidelijke plek voor vraag en aanbod.

Naast de herijking van de dienstverlening heeft Malkander ook haar plannen voor verbetering van de bedrijfsvoering kunnen oppakken. We hebben onze DNA, visie en kernwaarden geëvalueerd en onder woorden gebracht. We hebben een nieuwe manier van eenduidige jaarplannen ingevoerd. We hebben de planning en control cyclus gestructureerd en naar de teams verbreed. De teams zijn gecoacht in hun ontwikkeling. We hebben een start gemaakt met de invoering van het kwaliteitssysteem.

Met het schrijven van deze terugblik voel ik mij heel trots op wat Malkander in 2020 heeft gerealiseerd. Ik heb zeer veel waardering voor de medewerkers, het is hen gelukt om met veel passie, creativiteit en hard werken het sociaal werk te continueren en daarbij ook nog eens te vernieuwen.

Maudy Hylkema,
Bestuurder a.i.