Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: 30112023_EventRegioplanGelderseVallei-12 (002)

Zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar, onderwijs en gemeenten slaan handen ineen

Geplaatst op 4 december

Samenwerken aan zorg, gezondheid en preventie voor gezondere inwoners in de Gelderse Vallei. In het regioplan Vitale Gelderse Vallei hebben de zeven gemeenten, regionale zorg- en welzijnsorganisaties (waaronder Malkander), onderwijs- en kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en zorgverzekeraar Menzis vastgelegd hoe ze dat de komende jaren samen gaan aanpakken. Het regioplan zet in op vijf regio-opgaven: kansrijk opgroeien, mentaal vitaal, vitaal oud worden, passende acute zorg en passende zorg en ondersteuning bij inwoners met meerdere problemen.

Karin Bijl, wethouder gemeente Ede: “We zien in de Gelderse Vallei al veel vitale en krachtige inwoners. Dat is mooi. We zien ook groepen mensen die extra aandacht nodig hebben. Kwetsbare ouderen bijvoorbeeld en mensen met problemen rond bestaanszekerheid, zoals armoede en huisvestingsproblemen. De uitdagingen in de regio kunnen we alleen het hoofd bieden door intensief samen te werken en gezamenlijk hiermee aan de slag te gaan.

Maatschappelijk debat
Anja van Vloten, directeur-bestuurder Huisartsen Gelderse Vallei: “We gaan samen met inwoners en zorg- en welzijnsmedewerkers vorm geven aan anders zorgen en leven. Hiervoor is het maatschappelijk debat nodig, in de huiskamers én in de spreekkamers. Dat gesprek moet gaan over onze kijk op de maakbaarheid van het leven, over de wijze waarop we omgaan met tegenslag. Niet iedere zorg- of ondersteuningsvraag hoort in de formele zorg thuis. Door met elkaar minder beroep te doen op de zorg en meer op ons informele netwerk, blijft de zorg beschikbaar voor de mensen die dat echt nodig hebben. Daarnaast is het nodig stevig en structureel in te zetten op een gezonde leefstijl én gezonde leefomgeving. Een onsje welzijn, voorkomt een kilo zorg..”

Stevige samenwerking
Christiaan Rademaker, regiomanager bij zorgverzekeraar Menzis: “Gelukkig beginnen we in de Gelderse Vallei niet op nul. Er is al een stevige samenwerking tussen verschillende partijen en er lopen veel projecten die bijdragen aan passende zorg, gezondheid, preventie en het welzijn van de inwoners. Zoals proactieve zorgplanning en welzijn op recept. Met het regioplan in de hand gaan we voor elke regio-opgave keuzes maken: welke projecten hebben de meeste impact? Kunnen we deze opschalen naar andere gebieden in de Gelderse Vallei? Is het nodig om nieuwe projecten te starten? Daarnaast zorgen we voor de juiste randvoorwaarden zoals financiering, inspraak van inwoners en ICT-ondersteuning. Zo werken we de komende jaren verder aan een vitale Gelderse Vallei.”

Landelijke akkoorden en regionale uitdagingen
Het regioplan is het vervolg op de landelijke akkoorden zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) en  regionale uitdagingen in zorg en welzijn in de Gelderse Vallei. Uitdagingen zoals: de toename van het aantal (kwetsbare) ouderen in de regio en daardoor een groei van 50% van mensen met dementie. De groei van het aantal psychisch kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. En de toename van inwoners met overgewicht en daarbij behorende chronische aandoeningen zoals diabetes type 2. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat mantelzorg verleent of werkt als zorg- of hulpverlener de komende jaren niet. Die combinatie zorgt o.a. voor langere wachttijden en capaciteitsproblemen in zorg en welzijn.

Bekijk het Regioplan en de infograpic.