Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Afbeelding: Afbeelding1

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op 

Geplaatst op 13 september

De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.  

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer on speaking terms komen,” vertelt Elly van Neerbos van Buurtbemiddeling Ede, onderdeel van Malkander en sinds 2006 actief in de gemeente Ede.  

Al 25 jaar succesvol 
In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Elly van Neerbos “Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daarop volgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. Op basis van  benchmarkgegevens schatten we dat er in die periode meer dan 180.000 meldingen werden gedaan van burenoverlast. Buurtbemiddeling breidde zich afgelopen jaren als een olievlek uit over Nederland. Intussen bieden meer dan 300 gemeenten hun inwoners buurtbemiddeling aan.”  

Buurtbemiddeling is onmisbaar  
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling:  
- Vermindert de ervaren woonoverlast;  
- Verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;  
- Vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;  
- Heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert. 

Van Neerbos licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.” 
 
Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid 
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vult Van Neerbos verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.” 
 
Toename complexe zaken 
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. Van Neerbos legt uit: “Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.” 

Getrainde vrijwillige bemiddelaars 

Bij Buurtbemiddeling Ede worden getrainde vrijwillige bemiddelaars ingezet om ondersteuning te bieden bij het oplossen van conflicten. Meer informatie over Buurtbemiddeling Ede is te vinden op www.malkander-ede.nl of neem contact op met Elly van Neerbos via 0318 208080. 

Tips over hoe om te gaan met een burenruzie is te vinden op www.problemenmetjeburen.nl