Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Helpen vrijwilligers
Maatje vrijwilliger
Wie houdt de mantelzorger overeind
Af en toe samen eten eenzaamheid

Aanbod stageplaatsen

 

Met ingang van1 januari 2016 is de nieuwe welzijnsorganisatie Malkander uit de startblokken gekomen. Een organisatie met een nieuwe opdracht van de gemeente.
Centraal staat niet meer de uitvoering, maar het ondersteunen van burgerinitiatieven en regie voeren in het welzijnsdomein, waarbij de vraag van de burger centraal staat..
Wij vinden het belangrijk om toekomstige beroepskrachten een stageplaats te bieden om vraaggericht te leren werken en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen in de praktijk. Elke gebied/wijk heeft een team van generalisten met een eigen specialisatie. Het team stelt per seizoen vast welke en hoeveel stagiaires kunnen worden ingezet. Het team wijst dan een vaste begeleider toe aan de stagiair(e). Het werken in een team het mogelijk om, afhankelijk van het aantal uren en dagen, om kennis te maken met meerdere leeftijdsgroepen.

De stagevacatures worden in januari/februari voor het nieuwe studiejaar vastgesteld en gaan per mail naar de diverse HBO en MBO opleidingen in de regio. De stagevacatures worden gebundeld en samen aangeboden in één stagenota met het vacature aanbod. Om een gerichte keus te maken kunt u de stagenota, de aanmeldprocedure en het stagebeleid downloaden op deze site. U kunt het ook opvragen bij uw school of opleidingsinstituut.

Op dit moment zijn er de volgende stageplekken beschikbaar:

Stage Kamers met Kansen

Maatje of Sociaal werker in opleiding

Stage 3e jaars Sociaal werk de Broek-Akker

Stage 3e jaars Social Work Hoogbouw Ede-Zuid

 

Algemene taakomschrijving stagiaires

 • Verbindingen kunnen leggen
 • Burgers faciliteren op de vraag
 • Integrale aanpak en zo mogelijk collectieve arrangementen bewerkstelligen/ondersteunen
 • Taken op individueel niveau
 • Informatie/advies/begeleiding  
 • Werven en begeleiden van vrijwilligers
 • Ondersteunen van bestaande activiteiten en stimuleren van de zelfstandigheid van de vrijwilligers

Wat kun je leren?

 • Je maakt onderdeel uit van een van de Malkander teams, die werkzaam zijn in een van de wijken of buitendorpen van de gemeente Ede. Zo krijg je een breder beeld van wat er speelt in die wijk.
 • Je maakt (soms) deel uit van een wijkteam, waarin ook andere organisaties betrokken zijn, zoals: Wijkagenten, afdeling toezicht, Sportservice, Gemeente, Woonstede, Social team.
 • Je bezoekt activiteiten en legt daar contacten met bewoners en soms komen daar vragen uit voort
 • Je wordt betrokken bij diverse activiteiten die er in een wijk spelen.
 • Heel belangrijk: een lerende omgeving, want ook de professionals leren telkens bij!

Wat biedt de organisatie?

 • Een flexwerkplek binnen een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Ede
 • Een brede oriëntatie op het werkveld van de nulde lijn in een veelzijdige, dynamische en leerzame werkomgeving op leefgebieden op micro-, meso- en macroniveau
 • De mogelijkheid om te werken vanuit een team met veel expertises
 • Werken met diverse doelgroepen
 • Een ervaren stagebegeleider
 • Mogelijkheid om te werken aan leerdoelen en schoolopdrachten
 • Ruimte voor eigen initiatief en zelfstandig werken
 • Smartphone in bruikleen

Werkbegeleiding

Begeleiding zal in het begin gericht zijn op inwerken. Informeel meelopen met een professional om een beeld te krijgen van netwerken en werkzaamheden.
De frequentie van begeleidingsgesprekken is de eerste 6 weken 1 keer per week op een gepland tijdstip. Naar gelang de stage vordert zal dit 1 x 3 weken zijn
 

Locatie

Stagiaires kunnen gebruik maken van een flex werkplek op het
Centraal bureau
Raadhuisstraat 117 
Ede

Als sociaal werker in opleiding ben je flexibel in het kiezen van je werkplek en werk je op diverse locaties in de wijk. Je komt bij mensen thuis en bij buurtorganisaties voor individuele en collectieve vragen. In buurtcentra en bij Malkander kom je voor je flex-werkplek, ontmoeting en overleg

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor een stage is een Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht. Na aanmelding volgt een aanvraag voor deze verklaring bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat voor u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen. Deze verklaring wordt samen met een ondertekende gedragscode ingeleverd bij de stagebegeleider.

Vergoeding

Wij bieden, binnen onze mogelijkheden, voldoende begeleiding en jaarlijks veel stage- en praktijkervaringsplaatsen. Bij onze non-profit organisatie is geen stagevergoeding mogelijk. Een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reizen in het weekend voor uitvoering van activiteiten behoort wel tot de mogelijkheden.

Aanmelden

Belangstelling?
U kunt op boven genoemde stage plaatsen klikken voor meer informatie en opleidings vakken. Als u in aanmerking wilt komen voor de stage plaats kunt u het bijbehorende  sollicitatie formulier invullen.

Ervaringen van stagiaires

Carolien van Mannen over haar stage bij Malkander
“Wat ik nou zo leuk vind aan het stagelopen in de wijk? Dat is dat ik als sociaal werker in opleiding zo veel verschillende werkzaamheden heb.
Dat ik betrokken ben bij veel bewoners- initiatieven, hulpvragen in de wijk oppak en deelneem aan het wijkteam.
Dit alles zorgt ervoor dat ik op allerlei manieren kennis maak met de wijk.
Het mooie is dat ik als stagiaire veel tijd in de wijk doorbreng, omdat ik vaak 32 uur in de week stage loop. Je krijgt daardoor een belangrijke signaleringsfunctie.
Ik heb een steeds belangrijkere rol om deze signalen en geluiden te vertalen naar de professionals.
Wat ik zelf uitdagend en leerzaam vind is dat er veel ruimte is voor eigen initiatief. Hierdoor kan ik mij richten op wat ik wil leren en waar mijn interesses liggen. Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd over het verbinden van mensen, activiteiten en organisaties.”