Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Helpen vrijwilligers
Maatje vrijwilliger
Wie houdt de mantelzorger overeind
Af en toe samen eten eenzaamheid

Scholings- en promotiefonds

Malkander beheert het Scholings- en promotiefonds voor vrijwilligers van de gemeente Ede. Dankzij dit fonds kunnen vrijwilligers onder bepaalde voorwaarden kosteloos deelnemen aan cursussen en workshops. Op deze pagina vindt u meer informatie over de procedure en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het Scholings- en promotiefonds.

Doelstelling

Het Scholings- en promotiefonds is door de gemeente in het leven geroepen met als doel het versterken van het vrijwilligerswerk in de gemeente Ede. Het fonds biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus uit het bestaande aanbod van het fonds of door een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen voor deskundigheidsbevordering en PR-acties. Het beheer en de uitvoering van het fonds is door de gemeente neergelegd bij Malkander.

Uitvoering

Malkander draagt zorg voor:

 • beoordeling aanvragen
 • aanbod van jaarlijks terugkerende cursussen
 • signaleren van nieuwe ontwikkelingen en aanbod
 • stimuleren van deskundigheidsbevordering in vrijwilligersorganisaties
 • PR Scholings- en promotiefonds

Criteria

Doelgroep 
Het Scholings- en promotiefonds is bestemd voor vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers werken in de gemeente Ede. Vrijwilligers kunnen alleen uit naam van een organisatie een beroep op het Scholings- en promotiefonds doen. 

Regulier aanbod en cursussen op maat
Aanvragen voor cursussen worden waar mogelijk ingepast in het bestaande cursusaanbod vanuit het Scholings- en promotiefonds. Wanneer er geen passend aanbod is, wordt de vraag ter uitvoering voorgelegd aan aanbieders waarmee Malkander samenwerkt. Cursussen op maat worden uitsluitend vergoed voor zover bovenstaande niet tot de mogelijkheden behoort. Malkander beoordeelt bij cursussen op maat de kwaliteit en relevantie van zowel de inhoud van de cursus als van het opleidingsinstituut (voor zover deze nog niet bekend is).

Uitsluiting
Uitsluiting voor de aanvraag is van toepassing wanneer de organisatie handelt in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Vergoedingen

Het fonds vergoedt:

a. PR activiteiten (klik hier voor het formulier)

 • tot een maximum van € 500,00 per twee jaar per organisatie 

b. deskundigheidsbevordering vrijwilligers (klik hier voor het formulier)

 • op aanvraag door de vrijwilligersorganisatie met een maximum van € 750,00 per organisatie per jaar (dit is exclusief deelname aan de door Malkander aangeboden cursussen en workshops in het voor- en najaar en PR acties)
 • herhalingscursussen worden slechts voor 50% vergoed uit het fonds, 50% moet door de organisatie zelf worden betaald
 • reiskosten van vrijwilligers kunnen niet bij het fonds worden gedeclareerd

Verder gelden de volgende regels:

 • de deelnemende vrijwilliger mag niet meer ontvangen dan de maximale vrijwilligersvergoeding
 • de vrijwilligersorganisatie/het bestuur of de vrijwilligerscoördinator dient de noodzaak van de aanmelding te onderkennen en het aanmeldingsformulier daarom ook te ondertekenen
 • het gaat om een cursus die aansluit bij het vrijwilligerswerk

Procedure

Men dient zich schriftelijk aan te melden met gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier. In de aanvraag worden de volgende punten opgenomen:

 • motivatie van de aanvraag
 • vermelding soort cursus/soort PR actie
 • aanvang en duur cursus/PR actie
 • opleidingsinstituut
 • naam vrijwilligers
 • verklaring van onkostenvergoeding tot maximale vrijwilligersvergoeding op jaarbasis

De uitbetaling van de vergoeding vindt achteraf plaats op declaratiebasis. Er wordt uitgekeerd als

 • Malkander vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met de gemaakte kosten
 • de vrijwilligersorganisatie een betalingsbewijs kan overleggen
 • de vrijwilliger minimaal 80% van de cursus heeft bijgewoond

Slotclausule

Voor alle bovenstaande punten geldt dat Malkander  zich het recht voorbehoud om (indien nodig) af te wijken van de punten.