Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Helpen vrijwilligers
Maatje vrijwilliger
Wie houdt de mantelzorger overeind
Af en toe samen eten eenzaamheid

Organisatie

Malkander ondersteunt, verbindt en versterkt mensen en groepen mensen in de gemeente Ede. Malkander is actief in Ede, Bennekom, Ederveen, Harskamp, Lunteren, Otterlo en Wekerom. Malkander is een erkend leerbedrijf bij SBB met stageplaatsen voor diverse mbo- en hbo-opleidingen.

Geschiedenis

Malkander Ede bestaat sinds 1 januari 2016. Op die datum fuseerden de stichtingen Welstede, De Medewerker en de Senioren Welzijn Organisatie tot Malkander Ede.
Met deze bundeling van krachten wordt het beste resultaat bereikt voor en met de inwoners van de gemeente Ede, de gemeente, stakeholders en medewerkers.

Bestuurssamenstelling

Stichting Malkander Ede kent een raad van toezicht en een directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht:

  • Dhr. H.J. Prins, voorzitter
  • Mevr. A.A.Y. Sloterdijk­-Jonker, vice­voorzitter
  • Dhr. A. van Hunnik, lid
  • Dhr. M. Hovinga, lid
  • Mevr. F. Noordermeer, lid


De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht benoemt de directeur-bestuurder.

Directeur- bestuurder

  • mevr. M. Hylkema

De directeur-bestuurder bestuurt de stichting. Dat betekent onder meer dat deze verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de activiteiten, de financiering, de inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding.

Beloningsbeleid

Stichting Malkander werkt met medewerkers in loondienst en met vrijwilligers. De medewerkers van Stichting Malkander vallen onder de CAO Sociaal Werk. Het salaris van de bestuurder valt binnen de richtlijnen volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Zoals de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) dat voorschrijft in het kader van Good Governance. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld. De uitgekeerde vergoeding(en) staan vermeld in de jaarrekening. Malkander houdt zich daarbij aan de richtlijnen volgens de Wet Normering Topinkomens. Zoals de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) dat voorschrijft in het kader van Good Governance.

Algemene gegevens

Rechtsvorm Stichting
KvK nummer 65005112
RSIN 855942794
Bezoekadres Raadhuisstraat 117, 6711 DS Ede
Postadres Postbus 8028, 6710 AA Ede
Telefoonnummer (0318) 20 80 80
E-mail info@malkander-ede.nl
Website www.malkander-ede.nl