Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Helpen vrijwilligers
Maatje vrijwilliger
Wie houdt de mantelzorger overeind
Af en toe samen eten eenzaamheid

Klokkenluidersregeling

Met ingang van 1 juli 2016 is de wet Huis voor Klokkenluiders (regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid) in werking getreden. Malkander en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Peuteropvang Ede BV en Buitenschoolse Opvang Ede BV hechten aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. Voor de regeling, klik op de volgende link: Regeling.

Voor meer informatie en/of advies kunnen melders terecht bij:
Het Huis voor klokkenluiders website: www.huisvoorklokkenluiders.nl
Bezoekadres: Maliebaan 72 te Utrecht
telefoon: 088 - 3713030
e-mail: advies@huisvoorklokkenluiders.nl