Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
kinderen vervolgpag

Kinderen ontdekken zelf!

Kinderen leren de hele dag door, op school en in de vrije tijd. Spelenderwijs gaan ze op onderzoek en ontwikkelen hierbij hun sociale vaardigheden. Samenwerken, grenzen aangeven en zelfvertrouwen opbouwen worden zo ontplooid. Het kinderwerk van Malkander zet zich in om kinderen de ruimte te geven om te spelen. Tijdens schooldagen, na schooltijd en in de vakanties zijn we actief in de buurt, waar we ons richten op kinderen en tieners. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten en zijn er voor alle kinderen en tieners in de wijk.

Het jeugdwerk van Malkander is onderverdeeld in een drietal onderdelen: het basis aanbod, het tweede onderdeel is preventie en het derde uitgangspunt is de multidisciplinaire aanpak. Tezamen noemen we deze aanpak SkoolXtra.
SkoolXtra is de jeugdvoorzieningsstructuur die helpt kinderen en jongeren hun eigen kracht aan te spreken, zodat zij maatschappelijk kunnen meedoen en zelfredzaam zijn. Het versterken van de sociale omgeving, talentontwikkeling en vrije ruimte om te spelen; op een gezonde ontwikkeling; op vrije tijd en op deelname aan culturele en recreatieve activiteiten. Kinderen krijgen de mogelijkheid om competenties en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor een succesvolle school- en werk loopbaan.

Basisaanbod

Bij het basiskinderwerk gaat Malkander uit van een basisaanbod in de wijk of buurt dat gericht is op het opgroeien en opvoeden. Centraal uitgangspunt daarbij is talentontwikkeling inzetten voor het versterken van het sociale netwerk. We doen dit door een groot aantal activiteiten aan te bieden, zoals sport en spel, koken, theaterlessen en de meidenclub waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Preventie

Het tweede onderdeel is preventie: De achterliggende gedachte is om kwetsbare kinderen sneller in beeld te krijgen om begeleiding te geven op maat. Kinderen die extra aandacht nodig hebben krijgen een extra steuntje in de rug. Een voorbeeld hiervan is het Skoolplus project waar we doelgericht inzetten op sociale vaardigheden en educatie.

Multidisciplinaire aanpak

Het derde uitgangspunt is de kracht van het samenwerken. We werken met verschillende partners samen. Zo is er een doorgaande lijn met het jongerenwerk, waarmee wordt voorkomen dat kinderen en jongeren in de knel komen. Tevens zijn er veel contacten met scholen en peuteropvang in de wijk. De Taalwinkel is een samenwerking van peuteropvang, kinderwerk en scholen om te werken aan de taalachterstand om zo tot betere schoolprestaties te komen.