Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Helpen vrijwilligers
Maatje vrijwilliger
Wie houdt de mantelzorger overeind
Af en toe samen eten eenzaamheid

UWV en vrijwilligerswerk

Heb je te maken met een vrijwilliger met een werkloosheidsuitkering die bij jouw organisatie aan de slag wil gaan? Er wordt momenteel hard gewerkt om de problemen die dat kan geven uit de weg te ruimen. Dit heeft geleid tot een vernieuwde lijst met tips en een nieuwe toetsingsregeling. Daarnaast is er een landelijk formulier ontwikkeld dat organisaties samen met de aspirant-vrijwilliger in moeten vullen. 

Vernieuwde lijst met tips

De Tien Tips voor vrijwilligersorganisaties zijn nog een keer gescreend en door het UWV geaccordeerd.

Nieuwe toetsingsregeling

Vanaf 1 januari 2015 werkt het UWV met een nieuwe regeling. Doel van de regeling is om de mogelijkheden tot het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering te verruimen, rekening houdend met de verdringing van betaalde arbeid binnen de eigen organisatie. Het beoordelingskader van het UWV is nu als volgt:

  1. Het gaat om onbetaalde arbeid met een gemaximeerde vrijwilligersvergoeding (conform richtlijnen belastingdienst)
  2. De werkzaamheden worden binnen de instelling (of werklocatie) gebruikelijk onbetaald verricht
  3. De onbetaalde arbeid wordt uitgevoerd bij een instelling met de status van ANBI of SBBI (kijk voor definitie op site belastingdienst). Problemen met het in aanmerking komen voor ANBI of SBBI-status? Klik hier.
  4. Wanneer de instelling korter dan een jaar bestaat, wordt als referentie vergeleken met een soortgelijke organisatie

Punt 2 heeft betrekking op de eis dat er geen sprake mag zijn van verdringing van betaalde arbeid. Om tegemoet te kunnen komen aan de verschuivingen van betaalde naar onbetaalde arbeid, heeft het UWV dit als volgt gedefinieerd:

  • Er is geen sprake van verdringing van betaalde arbeid als de werkzaamheden uitsluitend onbetaald worden uitgevoerd en
  • er geen vacatures zijn (geweest) voor deze werkzaamheden gedurende minimaal 1 jaar binnen de instelling of werklocatie

Het UWV toetst dit op basis van opgave door de instelling bij de aanvraag en door middel van een check op de website van de instelling.

Punt 3 is ook van belang! Heeft jouw instelling of organisatie nog geen ANBI- of SBBI status, dan is het zeer aan te raden om dit alsnog te regelen. Meer info vind je op de website van de belastingdienst. 

Verplicht invullen aanvraagformulier

Landelijk is er door het UWV, in overleg met de vrijwilligerscentrales, een nieuw formulier ontworpen. Dit formulier, waarop de toestemming voor het vrijwilligerswerk wordt gevraagd, moet door de aspirant-vrijwilliger samen met de organisatie waar het vrijwilligerswerk plaatsvindt, ingevuld worden. Op dit moment is het formulier nog niet voor iedereen te downloaden. Alleen de aspirantvrijwilliger met ww-uitkering kan hem via zijn/haar werkmap bij het UWV downloaden.

Meer informatie

Levert bovenstaande nog vragen op? Neem contact op met Malkander voor nader advies.